Gölgesi 500 Yılı Kuşatan Sultan

Bazı şahsiyetler vardır ki, çehrelerinde millet tecelli eder. Fatih Sultan Mehmed bu cins şahsiyetlerden biriyse Yavuz Sultan Selim Han da diğeridir.

Şeyhülislam Kemalpaşazade Sultan Selim hakkında “isabet heykeli” sayılması gereken bir beyit irad eder ki müthiştir:

Tâc ü tahtıyle fahr eder beyler,

Fahr ederdi ânınla tâc ü serir.

Yani başka sultanlar tac ve tahtlarıyla iftihar ederken tac ve tahtı Yavuz’la iftihar ederdi.

Sadece 29 ayda cihan ve Ortadoğu tarihinin yatağını değiştiren ve Hilâfet’i Osmanlı hanedanına kazandıran Sultan Selim-i Evvel 500 yıl önce Edirne yolunda ıstırap içerisinde kıvranırken vefat ettiğinde yalnız tac ve tahtı ağlamıyor, uzun gölgesi günümüz Ortadoğusunun karanlığına bir ümit farı gibi düşüyordu.

Büyük adamlar tıpkı çınar ağaçları gibi toprağın derinliklerine kök saldıkları için dünyadan kopmaları etrafındaki nice varlığı da koparır. Sultan Selim de İran’da başlayıp Mısır’da sona eren 29 aylık fütuhat fırtınasının altına imza atarak nice asırlar hasretle hatırlanacak; ardında bıraktığı büyük boşluk dolana kadar.

Şairdi, fikirle şiiri harmanlama maharetine diyecek yoktu. Nitekim bir gazelinde, “Ey Selim! Düşman, askerimizin ülke açan zaferlerinin Allah’ın inayeti sayesinde kazanıldığını ne bilir?” diyor ve bir İbn Arabî müridi olarak fetihlerini O’nun külli iradesine sımsıkı bağlıyordu.

Nitekim son nefesini vermeden hemen önce ıstırabının sebebini Hasan Can’a sormuş, fakat “Cenab ı Hakka kavuşma vaktidir Sultanım” cevabını alınca gücenmiş ve nedimine “Bizi ne vakit O’ndan ayrı gördün ki böyle dersin?” diye sitem etmişti.

Yine Kemalpaşazade’ye kulak verelim mi?

Şems-i asr idi, asrda şemsin

Zılli memdud olur, zamanı kasir.

Yani o ikindi güneşi (veya asrın güneşi) idi. İkindi vaktinde güneşin vakti kısa ama gölgesi uzun olur.

Sultan Selim-i Evvel’i vefatının 500. sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yâd ederken rahmetle anılmasına vesile olacak bir sayı ile baş başa bırakıyoruz sizi.

Ekim sayımızda buluşmak ümidiyle hayr üzre kalınız.

Benzer konular