Tarihi Sonsuza Kadar Tutuklayamazsınız

Geçen ay dergimizin 5. yıl toplantısında ülke­mizin yüz akı misafirlerimizle ilk günün he­yecanıyla buluştuk, hâlleştik, yeni ufuklara yürüme kararlılığımızı bileylemiş olduk.

İlk günden beri bize “Gazanız mübarek olsun” diye­rek candan destek veren hocalarımızdan Mehmet Genç gecemizde yaptığı veciz konuşmasında hepimizin kula­ğına küpe olacak cinsten bir tespitte bulundu. Dedi ki:

“Normalde geçmişte olanlar değişmez; değişmesi ge­reken gelecektir. Toplumlar değişmeyen geçmişi öğ­renip geleceklerini değiştirmeye çalışır. Hâlbuki Cumhuriyet döneminde öyle bir hata yapılmıştır ki, değişmemesi gereken mazideki olaylarla oy­nanmış ama değişmesi gereken gelecek tutuk­lanmış, değişmez hâle getirilmiş. Tarihçiliğimi­zin temel sorunu budur.”

Her kelimesine can u yürekten katıldı­ğım tespiti dergimizin de kulağına küpe olarak asıyor ve uzun zamandır günde­me getirmeyi ertelediğimiz Latife Ha­nım’ın Türkçesi ilk kez bu sayıda gün yüzüne çıkacak mektubunu açıklıyo­ruz.

Latife Hanım’ın özel evrakı 2005 yı­lında kamuya açılacaktı ama tutukluluk hâli ailenin veya devletin baskısı üzerine 2030 yılına kadar uzatıldı. Onlar uzattıkça merak taşları çatlamaya başladı ve İngi­lizcesi ilk kez 10 yıl önce Rifat Bali tara­fından ortaya çıkarılan bir Latife Hanım mektubu nihayet Türkçesiyle huzurlarını­za arz-ı endam etti.

“Hakikatlerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyları vardır” demiştik yıllar önce. İşte o ka­dar sakladınız, yasakladınız da ne oldu? Hakika­tin her zaman yalandan daha hızlı koştuğunu ve yarışı kazandığını herkes görüp öğrenecek bir gün.

Yine dopdolu sayılarda buluşmak dileğiyle hayırla ka­lınız.

Mustafa Armağan 

Derin Tarih Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Benzer konular