İşte Latife Hanım’ın 91 Yıldır Gizlenen Mektubu

“Kemal Paşa Büyük Bir Asker Değil”

Eski kocasının bilinmeyen yön­lerini açığa vuran Latife Ha­nım, Mustafa Kemal’in Şer’î hu­kuka göre kendisinden boşanmasını neden kabul etmeyeceğini anlatıyor.

Türk diktatör Mustafa Kemal, ya­kın zamanlarda Şer’î hukukun mut­lak hükümlerine dayanarak 22 yaşın­daki karısı Latife Hanım’dan boşandı (Not: Latife Hanım 17 Haziran 1898 doğumlu ol­duğuna göre boşandığı 5 Ağustos 1925’te 27 ya­şında bulunuyordu- DT). Söz konusu hükme göre bir erkeğin eşinden boşanması için tek yapması gereken şey, iki şahi­din huzurunda karısına “boş ol, boş ol, boş ol!” deyip mehrini vermekti. (Mustafa Kemal Latife Hanım’a 25 Do­lara karşılık gelen bir miktar mehir vermişti.) (Not: 29 Ocak 1923 günü müftü­nün huzurunda kıyılan nikahta Mustafa Kemal mihr-i muaccel olarak Latife Hanım’a 12,5 dirhem gümüş karşılığı para vermeyi taahhüt etmişti. Bahsedilen 25 Dolar bunun karşılığı olmalı. -Bkz. Ali Metin, Atatürk’ün Şimdiye Kadar Yayınlanma­mış Anıları, İstanbul, 1967, s. 143.- DT)

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında… 

Benzer konular