Özel Sayı 17 - Sayı 17

Hilâfet Özel Sayısı

DERİN TARİH’İN 17. ÖZEL SAYISI ÇIKTI

 

HİLÂFET ÖZEL SAYISI

Derin Tarih özel sayılarına bugün sayıları milyarla ifade edilen İslam âlemini birbirine kenetleyen ve yeryüzünde bu son dinin sağlıklı bir şekilde yaşanması ve varlığını idame ettirmesi imkânlarını temin eden ulu bir sancağı ekliyor: Hilâfet. Neticede İslamiyetin en köklü kurumlarından olan ve Hz. Ebubekir (ra) ile başlayıp Halife Abdülmecid ile biten 13 asırlık Halifelik, 3 Mart 1924 tarihi itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından lağvedildi. İslamofobinin dünya çapında zirveye çıktığı İslamiyetin bu sancılı sürecinde Hilâfet kurumunu ve tarihini hatırlamanın lüzumu ortada. Siz değerli okurlarımızın da yoğun talepleriyle şekillenen yayın programımız doğrultusunda özel sayılarımızın 17.’sini Hilâfet kavramı ve tarihine tahsis ettik. Birbirinden kıymetli araştırmacı, yazar ve akademisyenlerin yazılarından oluşan Derin Tarih’in Hilâfet Özel Sayısı için kütüphanenizde yer açın.

 

 

BAŞKA NELER VAR?

Prof. Dr. Adnan Demircan, Hz. Ebûbekir (ra)’den Osmanlı’ya Hilâfetin serüvenini kaleme aldı.

Saadet asrının ikinci dönemi olan râşid halifelerin seçimini Doç. Dr. Mahmut Kelpetin yazdı.

Hilâfet ve saltanatı bir arada barındırmada Emevî tecrübesini Prof. Dr. Mustafa Özkan anlattı.

Emevîlere karşı gerçekleştirilen Abbasî ihtilâli ve Hilâfetin el değiştirme hikayesini Prof. Dr. Âdem Apak satırlara taşıdı.

Hilâfetin Abbasîlerin kontrolündeki beş asırlık süreç esnasında yaşadığı büyük dönüşümü Prof. Dr. Hasan Hüseyin Adalıoğlu yorumladı.

Endülüs Emevîlerinin 8 asır süren Hilâfet tecrübesindeki şekil ve uygulamalarını Prof. Dr. Mehmet Özdemir’in kaleminden okuyacaksınız.

Ehl-i sünnetin halifelerini kabul etmeyen Şiî Fâtımîlerdeki Hilâfeti ve meselenin bilinmeyenlerini Prof. Dr. Aydın Çelik gözler önüne serdi.

“Memlûkler zamanında Halifenin siyasî hâkimiyeti nasıl değişti?” sorusuna Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz cevap veriyor.

Hilâfet makamının mutlaka olması gereken ve Halifelerin meşrûiyet kaynağı olan “Biat” Prof. Dr. Mehmet Ali Kapar’ın kalemiyle buluştu.

Hz. Ömer zamanında kurulan ve İslam toplumundaki ilk demokratik meclis mahiyetindeki şûra meclisini Doç. Dr. Hüseyin Güneş yazdı.

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci en temel esaslardan en kritik ayrıntılara İslam hukukunda halife ve halifenin seçim usulünü yazdı.

Müslümanların devlet hazinesi olan Beytülmâl’in Emevî-Abbasî saraylarının hazinesi haline gelmesini ve Hilâfet ekonomisinin serüvenini Doç. Dr. Feyza Betül Köse kaleme aldı.

Manevî mirası ve siyasî nüfuzu 14 asır boyunca taşıyan Hilâfet alâmetlerini Dr. Abdurrahman Demirci’nin kaleminden okuyacaksınız.

Otoriteye itaat ve muhalefet arasındaki Hilâfeti Doç. Dr. Cahit Külekçi yazdı.

İslam dünyasında birlik ahdine halel getiren uygulamalardan aynı dönemde birden fazla halife olması konusunu Prof. Dr. Adnan Adıgüzel kaleme aldı.

Doç. Dr. Cahid Kara, hukukî ve siyasî esaslar çerçevesinde “halife görevinden nasıl uzaklaştırılır?” sorusuna cevap veriyor.

Hilâfetle ilgili en tartışmalı hususlardan biri olan “veliahd tayini çözüm mü, sorun mu?” tartışmasına Prof. Dr. Mehmet Azimli açıklık getiriyor.

Hilâfete karşı Şiî mezheplerindeki İmamet makamı hakkında şaşırtıcı inanç ve uygulamaları Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara kaleme aldı.

Şia’nın uydurma delil külliyatıyla Hilâfet iddiasını Prof. Dr. Şaban Öz satırlara taşıdı.

Rüstemîler Devleti örneği ile Hâricîlerin İmamete nasıl baktıklarını Prof. Dr. Mehmet Salih Arı ele aldı.

Prof. Dr. Feridun Emecen’in kaleminden Yavuz Sultan Selim’in Hilâfeti devralıp almadığı sorusuna yazdığı cevabını okuyacaksınız.

Tanzimat’tan Lozan’a, kanun teklifinden sürgüne Hilâfet’in adım adım kaldırılmasını Prof. Dr. Azmi Özcan anlattı.

Ahmed Cevdet Paşa’nın etkisinde kalan Sultan II. Abdülhamid’in İttihad-ı İslam siyaseti ve bunun Müslüman coğrafyasında bulduğu müspet ve menfi yankıları Dr. Ahmet Uçar değerlendirdi.

Düşman unsurlara karşı devletin yaşayabilmesi için Müslüman unsuruna dayanması gerektiğini düşünen ve “Hilâfet” kurumunu diplomatik bir araç olarak kullanacak ilk padişah olarak Sultan Abdülhamid’in Avrupa’ya karşı bütün müslümanları birleştirme siyasetini, yani  İttihad-ı İslam’ı Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma ile konuştuk.

Mustafa Armağan, Hilâfetin kaldırılmasının perde arkasını, Batı’nın ekonomik çıkarlarını ve buradan hareketle Hilâfeti kimin kaldırdığını gözler önüne seriyor…

Son Halife Abdülmecid Efendi’nin kısa hikayesini Doç. Dr. Hasan Gümüşoğlu satırlara taşıdı.

Muhammed Enes Karadeniz, Adliye Vekili Seyyid Bey’in Hilâfetin kaldırılmasını nasıl meşrulaştırdığını anlattı.

Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’nin Hilâfetin ilgasındaki arka planı nasıl deşifre ettiğini Muhammed Mahmut Bakır ve Burhan Başarslan kaleme aldılar.

Hilâfetin ilgası karşısında Hint ve Mısır cephesinden çözüm arayışlarını Doç. Dr. Abdülkadir Macit kaleme aldı.

İstanbul’da tutunamayan Hilâfetin, Kahire Hilâfet Kongresi aracılığıyla Kahireye taşınmak istenmesi hikayesini Prof. Dr. Ramazan Yıldırım anlattı.

Dr. Hilal Livaoğlu Mengüç, Mısır basınındaki Hilâfet tartışmasını satırlara taşıdı.

Günümüzde dahi tartışma konusu olan “Hilâfet ve demokrasi bir araya gelir mi?” sorusuna Ahmed Al-Katib cevap veriyor.

Sayı temin etmek isteyenler için