Misyonerlerin Amerika’da Eğittiği Meşhur Gazeteciler

1908’de 2. Meşrutiyet’in ilanı ile Türkiye’de bulunan Amerikalı misyonerlerin önündeki bütün engeller “hürriyet, eşitlik ve kardeşlik” adına birer birer ortadan kaldırılmıştı. Amerikan okulları artık Müslüman öğrencilere kapılarını ardına kadar açmış, hatta İttihat ve Terakki yönetimi masrafları devlet tarafından karşılanan öğretmen adayı bazı Müslüman Türk öğrencileri “daha iyi eğitim verildiği” düşüncesi ile Robert Kolej ve İstanbul Amerikan Kız Koleji’ne -misyonerlerin gösterdikleri tereddüde rağmen- kendi elleri ile teslim etmişlerdi. 1910 yılında Türkiye’deki Amerikalı misyonerlerin girişimi ile Columbia Üniversitesi, ertesi yıldan itibaren her sene Osmanlı Maarif Nezareti’nin belirleyeceği Osmanlı tebaasından üç gence burslu olarak kendi bünyesinde ihtisas yaptıracağını duyurmuştu.

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında… 

Benzer konular