Kanatlı osmanlılar geliyor

Tarih 1529. Mohaç Meydan Muharebesi kazanılmış, Macaristan’ın başkenti Budin ele geçirilmiş. “Dünya bir padişaha çok ama iki padişaha az gelir” sözüyle meşhur cennetmekân Yavuz Sultan Selim Han oğlu Kanuni Sultan Süleyman Han’a bu başarı dahi yetmemiş, Almanya’nın o zamanki başkenti Beç’e (Viyana) yürümüştü. Kapıkulları şakalaşarak yorgunluk atarken Viyana gözlerinin önünde belirdi. Belirir belirmez de adına Delibaş Hasan derler yiğitlerden bir yiğit “Hayda bre!” diye naralandı. Sesi öylesine gürdü ki, neredeyse tekmil ordu duymuş, neredeyse bütün askerler dönüp bakmıştı.

Benzer konular