Sultan Kur’an-ı Kerim’i İmha Etmedi, Hatalı Nüshaları Toplattı

Sultan II. Abdülhamid tahttan indirildikten sonra bazı muhalifleri onu dinî kitaplarla birlikte Kur’an-ı Kerimleri ve cüzlerini yakmak ve imha etmekle suçlamışlardı. Hatta Osmanlı ülkesinden kaçarak İngiliz işgali altındaki Mısır’a sığınmış olan Suriyeli reformist Reşid Rıza, Sultan’ın fırsat bulsa Kur’an-ı Kerim’den “şura” ile ilgili âyetleri çıkaracağını, bir başka ifade ile Kur’an-ı Kerim’i tahrif edebileceğini iddia etmişti. Aslında bu, İngilizler tarafından onu İngiliz idaresindeki Hint ve Mısırlı Müslümanların gözünden düşürmek için atılmış bir iftira idi. Bu yazıda İslam dünyasında ilk Kur’an-ı Kerim’in basımı ve özellikle Sultan II. Abdülhamid’in, değil âyetler, harf ve harekeler hususundaki dahi ne kadar hassas olduğunu vurgulayacağız.

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında… 

Benzer konular