Ortaçağ’da “Muvahhid” Bir Hıristiyan Hareketi Katharlar

10.yüzyılda Bulgaristan’da ortaya çıkan Bogomiller hareketinin inanç ve fikirleri bir müddet sonra Bizans’a, Dalmaçya’ya, daha sonra da İtalya üzerinden Fransa’ya ulaşır. Burada yeni bir dinî hareketin doğmasına yol açar. Midi ve Provence olarak da bilinen güney Fransa’da 12. yüzyılda ortaya çıkan bu yeni dinî hareketin mensuplarına “saflar” veya “temiz olanlar” anlamında Katharlar denilmiştir. Bu inancın mensupları ise kendilerini “İyiler”, “İyi Hıristiyanlar” veya “Allah Dostları” olarak isimlendirmekteydiler. Bir yandan Bizans kökenli Bogomilizmin, diğer yandan İtalya’da ortaya çıkan Albiler bir uzantısı olmaları nedeniyle Katharların dinî doktrinleri farklı bir mahiyet arz etmekteydi. Onlara dair eldeki bilgilerin büyük çoğunluğu düşmanları olan Katolik Kilisesi’nin kaynaklarına dayanır. Bazı araştırmacıların tespitine göre “Katharlar” kavramı 11-14. yüzyıllar arasında Katolik Kilisesi’ne muhalif bütün dinî hareketlerin ortak ismi hâline gelmiştir.

Devamı Derin Tarih Aralık Sayısında… 

Benzer konular