4 Asırlık Trablusgarb Savunmamız

İlk tarih kitaplarında Mezopotamya ve Nil havzaları, insanlığın medeniyet adına kalıcı izler bıraktıkları yerler olarak anılır. Antik Çağ’dan kalan sayılı isimler arasında Asya, Avrupa ve Libya kelimeleri kaç kişinin hafızasında yer tutmaktadır acaba? Afrika kıtası özelinde bu isimlendirme dışında Kıptîler ülkesi (Egypt) Mısır, Etiyopya, Eritre ve Habeşistan dediğimiz Abysinia ve Nümidya ile Moritanya, genel anlamda kıtayı tarif ederken zikredilirlerdi. Libya kuvvetle muhtemel Afrika kelimesinden daha önce bilinen ve sıkça kullanılan bir isimdi ve bu devasa kıtanın Güney Akdeniz sahillerinde, Mısır’ın batısındaki bölgenin tamamına şamildi.

Halkına Libîler denmekteydi. Zamanla “üç şehir” anlamında Trablus adı öne çıktı. Doğu Akdeniz’deki aynı isimle karışmasın diye o “Şam” ekiyle Trablusşam, bu da “Garp” ilavesiyle Trablusgarb olarak tanındılar. Bugün ülkenin güneyi Fizan, doğusu ise geçmişte Sireneyka, İslamî fetihlerle birlikte ise Bingazi adıyla bilinmektedir. Fenikeliler, Eski Yunanlar, Persler, Büyük Roma, Bizans, Vandallar, Müslüman Araplar ve Türkler gibi tamamı kıta dışından gelerek Kuzey Afrika’nın en hayatî konumlarına sahip olan Tunus ve Libya gibi yerleri alıp önemli merkezler kurdular.

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında… 

Benzer konular