Asırların Projesi Süveyş Kanalı

Akdeniz’i Kızıldeniz’e bir kanal ile bağlama fikri, ticaret yollarının kavşağında bulunan Mısır’ın ve civarındaki toprakların kontrolü bakımından İlkçağ’dan itibaren bölgeye hâkim devletlerin hayallerini süslemiştir. Antik Mısır’daki firavunlardan Romalı hükümdarlara, İslâm halifelerinden Osmanlı sultanlarına ve Batı’nın rakip patronları İngiltere ile Fransa’ya Mısır topraklarındaki kanal projelerinin kâh dalgalanan kâh durulan tarihî serüveni.

 

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında…

Benzer konular