Balkanlar’ı Boydan Boya Saran İlim Yuvaları: Osmanlı Medreseleri

Balkanlar’da 19. yüzyılın sonuna kadar 5 asrı aşkın süre devam eden Osmanlı hâkimiyeti boyunca vakıflar aracılığıyla tesis edilen medreseler, bu coğrafyanın İslâm hüviyeti kazanıp Osmanlı kültürüyle temayüz etmesini sağlayan müesseselerdi. Balkanlar’daki ilk Osmanlı medresesi Yıldırım Bayezid tarafından şehzadeliği zamanında Dimetoka’da inşa ettirilmiş; sayı ve nüfuzları hızla artan bu kurumlar toplumun eğitim, hukuk ve bürokrasi gibi farklı alanlarda yetişmiş iç gücü ihtiyacını karşılamıştır.

 

Devamı Derin Tarih Mart Sayısında…

Benzer konular