Dürrüşehvar Sultan

Son Halife Abdülmecid Efendi’nin kızı Dürrüşehvar Sultan, Haydarabad Nizamı Mir Osman Ali Han’ın büyük oğlu Azam Cah ile 1931 yılında izdivaç gerçekleştirmiş, 20 seneye yakın Haydarabad’da ikamet etmiştir. Burada yaşadığı dönemde halkın temel sorunlarına yoğunlaşarak bunların çözümüne yönelik faaliyetlerde bulundu. Kimsesiz ve muhtaç çocuklar için eğitim merkezleri ve yatılı okullar açmak, çocukların temel becerileri ve meslekleri edinmelerine ön ayak olmak, sağlık personeli yetiştiren merkezlerin teşekkülüne katkıda bulunmak, çocuklara ve hanımlara mahsus hastane açmak, kadınların sosyal ve iktisadi hayatta karşılaştıkları sorunların çözümünü hedefleyen dernekler kurmak bunlardan bazıları. Hem vakur bir Osmanlı torunu hem de örnek bir müteşebbis hanımefendi portresi çizen Dürrüşehvar Sultan’ın hayatından ilham veren kareler…

 

Devamı Derin Tarih Mart Sayısında…

Benzer konular