Girit Toprağında Yeşeren Mevlevî Şair: Hanyalı Mehmed Şefik Efendi

Girit’in Hanya sancağında dünyaya gelen ve ömrünü Mevlevîlik yolunda bu topraklarda geçiren Mehmed Şefik Efendi hakkında kaynaklar sınırlı bilgi zikretse de, mısralarının şahitliğinde kendisinin iyi ahlak sahibi bir gönül adamı, ne mal ne mülk ne de mansıp peşinde koşan bir Allah dostu olduğunu anlıyoruz. İşte Girit toprağında yetişip adaya Mevlevîlik kokusunu salan nadide çiçeklerden biri…

 

Devamı Derin Tarih Ağustos Sayısında…

Benzer konular