Ortadoğu Denkleminde 12 Eylül Darbesi

1950’lerden 1970’lere kadar Ortadoğu’da 70’ten fazla askerî darbe teşebbüsünün gerçekleşmesi, bir başka deyişle darbelerin siyasî hayatın önemli bir cephesini teşkil etmiş olması yalnızca iç faktörlerle açıklanamaz. Bilakis, Soğuk Savaş dönemi boyunca yaşanan bölgesel mücadelenin bu tablonun tesisinde önemli bir payı bulunmaktadır. Dolayısıyla 12 Eylül 1980 darbesini sadece Türkiye siyasetinin ve siyasal sisteminin değil, aynı zamanda bölgeyi dizayn etme yolundaki çabanın bir parçası olarak okumak gerekir.

 

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında…

Benzer konular