Osmanlı’nın Cumhuriyet’e Hediyesi: İnsanî Yardım Seferberliği

Pandemi, savaş, küresel buhran derken dünya gıda kriziyle burun buruna geldi. Bilhassa Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle tırmanan gerilim, Türkiye’nin araya girmesiyle çözüldü. Bu arada insanlık, bazı tarım mahsullerinde yaşanması muhtemel bir kıtlığın eşiğinden döndü. Peki, bu kritik hamle sadece Türkiye’nin diplomatik başarısıyla mı açıklanmalıdır? Tabii ki hayır. Zira Türkiye, yüzyıllarca dünyadaki mazlum ve felaketzedelere yardım etmiş bir milletten sosyal veraset yoluyla günümüze intikal etmiş bir ülkenin adıdır.

 

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında…

Benzer konular