Sultan’ın Taşöz’deki “Hesaplanabilir Risk” Stratejisi

Kuzey Ege adalarının bir parçası olan Taşöz Adası’nın Osmanlı İmparatorluğu’na geçişi Fatih Sultan Mehmed zamanında olmuştu. Ege Adaları’nda başlayan fetih politikası sebebiyle Ege, imparatorluğun bir iç denizi haline geldi. Bundan sonra ada bir dönem Venediklilerle yapılan deniz muharebelerine sahne oldu. Ardından 18. yüzyılda Rusların işgallerine ve korsan saldırılarına maruz kaldı.

II.Abdülhamid dönemine gelindiğinde Taşöz Adası konusu diğer iç ve dış problemler arasında öne çıkmamıştı. Ancak en azından Taşöz’ün idare biçimi, devletin hükümranlık haklarına halel getiren bir durumdaydı. Zamanla Taşöz Adası ile ilgili sorunlar hem Babıâli’nin, hem de padişahın dikkatini çekmişti.

II.Abdülhamid bu meselenin hallolduğu dönem göz önüne alınırsa çözüm konusunda acele etmeyip uygun şartların oluşmasını beklemiştir.

Taşöz Adası probleminin ortaya çıkması Kavala’da Mehmed Ali Paşa’ya ait bir külliyenin inşasıyla gerçekleşmişti. Kavala şehri Selânik’e bağlıydı ve hemen karşısında Taşöz Adası yer alıyordu. Mehmed Ali Paşa, 1805 yılından itibaren askerî, siyasî ve iktisadî açıdan Mısır’da büyük başarılara imza attı ve akabinde Osmanlı İmparatorluğu’nu çok zor bir duruma sokan isyan hareketi başlattı.

Devamı Derin Tarih Kasım Sayısında… 

Benzer konular