Tarihe Sadık Kalan Bir Kemalist

Yakın tarihimize dair yaptığı çalışmalarla bilinen Sabahattin Selek, 1921 Tokat doğumlu. Bursa Askerî Lisesi’nin ardından Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu. Subay olarak katıldığı ordudan ayrılıp önce Ant gazetesinde, akabinde CHP İşçi Bürosu’nda çalıştı. 1973-77 yılları arasında CHP Ankara milletvekili olan Selek, Selek Yayınevi’ni kurmuş, Millî Mücadele’ye dair eserler kaleme almıştır. Bilhassa Anadolu İhtilâli isimli iki ciltlik eseri meşhurdur ve Yunus Nadi Ödülü ile taltif edilmiştir.

Selek sol görüşlü bir yazar ve siyasetçi. Millî Mücadele ile ilgili birinci el kaynakların çoğunu görmüş, birçok önde gelen şahsiyetle mülakatta bulunmuş ki bunların başında 1969’da yayımladığı İnönü’nün Hatıraları gelir. Millî Mücadele’nin bir “ihtilal” olduğunu tez olarak benimsemiştir. Selek’i diğer kemalist yazarlardan ayıran en mühim tarafı, “rejim yerleştirme kasdıyla yazılmış popüler ve propaganda türü eserlere” karşı çıkmasıdır. Anadolu İhtilali’ne yazdığı Önsöz’de “Bu tip eserlerde, Millî Mücadele’yi değerlendirecek gerçekçi bir yorum yapılmadığını, olayların ve kişilerin yalnız rejim açısından verilip gerçeklerin söylenmeden geçiştirildiğini” belirtir. Ayrıca hiçbir fikir söylemeden ve yorumda bulunmadan sadece tarihî hadiseleri anlatan kitaplar da onun gözünde muteber değildi. Eserini Mustafa Kemal Paşa’nın vefatının 25. yılına yetiştirmek için harıl harıl çalıştığını belirtecek kadar kemalist bir bakışa sahip olan Selek, satır aralarında bir şeyler demiyor da değil. “Konuşması ve yazması gerekenlerin susmaları, birtakım meselenin eksik ve bulanık kalmasının başlıca sebebidir” derken anlayana sivrisinek saz… demiş oluyor.

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında… 

Benzer konular