Ulusal Kurtuluş Cephesi “Cezayir Fransa’dır” Mitini Nasıl Yıktı?

Fransız İmparatorluğu’nun dekolonizasyon ve post-kolonyal tarihi üzerine çalışmalar yürüten Oxford Üniversitesi Tarih Bölümünden Dr. Natalya Benkhaled-Vince ile Cezayir Bağımsızlık Savaşı’nda Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin (FLN) faaliyetleri ve Fransa’nın tedbir politikaları üzerine konuştuk. Vince’in The Algerian War, The Algerian Revolution (Palgrave, 2020) başlıklı ufuk açıcı kitabı çerçevesinde ele aldığımız bağımsızlık hareketinin Cezayir toplumu üzerinden yükselen dinamikleri, bir milletin ateşli ve büyüleyici direniş serüvenine ışık tutuyor.

 

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında…

Benzer konular