Yavuz Hırsız İtalya’ya Karşı Kitaplı Propaganda

Sömürge kapma oyunu esnasında Fransa’nın nüfuz sahasını Fas’a kadar genişletmesi İtalya’nın gözünü Trablusgarb ve Bingazi’ye dikmesine yol açmıştı. Medeniyet götürmek gibi gülünç bir iddiayla yola çıkan İtalya, bununla yetinmedi, Osmanlı Devleti’ni savaş suçlusu ilân etmeye cüret etti. Oysa asıl savaş suçunu İtalyanlar işlemişti. Tarihler 25 Mart 1912’yi gösterdiğinde Osmanlıların İtalyan yaralılarına işkence ettiklerini, harp esnasında domdom kurşunu kullandıklarını, İtalyan sağlık görevlilerine saldırdıklarını iddia ettiler. Buna karşılık iddiaların tamamen asılsız olduğuna dair Bingazi Umum Kumandanı Enver Bey şifreli bir açıklamada bulundu. Bırakın Osmanlıların yaralılara işkence etmesini, asıl İtalyanların ellerine düşen Müslüman esirleri derhal öldürdüklerini, domdom kurşununu bizzat İtalyanların kullandığını, üstelik Seydiaziz’de Hilâl-i Ahmer (Kızılay) teşkilatına topla saldırıda bulunduklarını ifade ediyordu istikbalin Enver Paşa’sı. Yetmiyormuş gibi Lebde Muharebesi sırasında hurmalıklar arasında kalan 40 civarında yaralı Osmanlı askerini gaddarca süngülemişlerdi. Londra Cemiyet-i İslamiye’den 11 Haziran 1912’de Londra Elçisi Tevfik Paşa’ya gönderilen belgede ise bu menhus hadisenin dünya kamuoyuna duyurulması için Cemiyetin neşrettiği Kırmızı Vaha (The Red Oasis) adlı kitabın 30 nüshasının Tevfik Paşa’ya ulaştırılmak üzere postaya verildiği belirtiliyor, bunların kalem erbabı ile resmî ve gayrı resmî ilgililere ulaştırılması için elçiliğin yardımı isteniyordu. Anlayacağınız Osmanlı Devleti İtalyanların Trablusgarb’daki mezalimi karşısında susmamış, uğradığı haksızlık hakkında kamuoyu oluşturmaya çalışmıştı.

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında… 

Benzer konular