Osmanlı’da Demir Madenciliği

Demir madeni klasik dönemden modern zamanlara pek çok alanda hayatî öneme sahipti. Osmanlı’da, bilhassa askerî sahada, silah yapımında kullanılan demir, zengin kaynakların bulunduğu bölgelerden çıkarılıp işlenerek üretim sürecine katılıyordu. Başta Samakov, Pravişte ve Kiğı gibi demir madenlerinin bulunduğu bölgelerde dökümhaneler de yer alıyordu. Fakat asıl döküm işlemi payitahtta gerçekleştirilirdi. İşte, Osmanlı savaş teknolojisinin belkemiği hüviyetindeki demir madenleri ve devletin titizlikle yönettiği işletme sistemi…

 

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında…

Benzer konular