Üsküdar Rifâî Âsitânesi

İmparatorluk payitahtı İstanbul, her kurumun merkez teşkilatına ev sahipliği yapıyordu. Bu durum artık tümüyle kurumsallaşmış ve çok geniş bir coğrafyaya yayılmış tarikatlar için de geçerliydi. Anadolu ve Balkanlar’da faaliyet gösteren tarikatların merkez tekkeleri (âsitâne) İstanbul’da olurdu. Seyyid Ahmed er-Rifâî’ye nisbet edilen ve İslâm dünyasının ilk tarikatlarından biri olan Rifâiyye’nin merkezi de Üsküdar’da, Menzilhane Yokuşu üzerindeydi. 16. yüzyılda kurulan âsitâne, tekkelerin kapatıldığı tarihe kadar irşadını sürdürmüş, özellikle Osmanlı son döneminde yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisine mazhar olmuştu.

 

Devamı Derin Tarih Mart Sayısında…

Benzer konular