Hint Alt Kıtasında Bir Tasavvuf Klasiği: Mesnevî

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Mesnevî’nin Hint Alt Kıtası’na ilk olarak Çiştiyye tarikatının hankâhları aracılığıyla girdiği bilinmektedir. Çiştiyye hankâhlarında Mesnevî okuma geleneği günümüze kadar devam etmiştir. Hindistan’da yazılan Mesnevî şerhleri de meşhurdur. Mesnevî’nin modern dönemde etkilediği iki büyük şahsiyetten biri Şiblî Nu’mânî, diğeri ise Muhammed İkbal’dir

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular