Hz. Muhammed’den (Sas) Hanımı Ümmü Seleme’ye: “Sen Zaten Hayırla Birliktesin”

Müminlerin anneleri arasında Hz. Âişe’den (ra) sonra en çok hadis rivayet eden, Peygamberimiz’in (sas) mübarek hanımlarından Ümmü Seleme (ra) hayatı ve takvası ile örnek teşkil etmektedir ve bu yönüyle daha yakından tanınmalıdır. Adı Hind bint Ebî Ümeyye olup Ümmü Seleme künyesiyle bilinir ve Kureyş kabilesinin önemli boylarından olan Mahzûmoğullarındandır. Nübüvvetten yaklaşık 13 yıl önce dünyaya geldiği tahmin edilen Ümmü Seleme, Hâlid b. Velid’in amcasının kızıdır. İlk eşi -Hz. Peygamber’in halası Berre bint Abdülmuttalib’in oğlu olan- amcasının oğlu Ebu Seleme’dir. Onun İslam’ı kabul eden 10. kişi olduğunu hatırlatalım. Ümmü Seleme de ondan sonra, erken dönemde İslamla şereflenenler arasına girmiştir.

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında… 

Benzer konular