Mekkeli Kabilenin İntikam Planı ve Recî İhaneti

İhanet denince İslam tarihinde akla gelen olaylardan biri Recî Vakası’dır (h. 4/ m. 625). Müslümanlar üzerine saldırıya geçmek için hazırlık yapan Hüzeyl kabilesinin Lihyânoğulları boyunun lideri Ebû Süfyân b. Hâlid, Hz. Peygamber (sas) tarafından gönderilen bir birlik tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştü. Bunun üzerine derhal bir intikam planı hazırlayan Lihyânoğulları, Adal ve el-Kâre kabilelerine giderek onları planlarına katılmaya ikna ettiler. Bunun karşılığında istediklerini vereceklerdi. Plana göre Adal ve el-Kâre kabilelerinden bir heyet Hz. Peygamber’e giderek kabileleri arasında İslamın anlatılması için bir heyet isteyecekler, o da bir grup Müslümanı gönderecekti. Bu Müslümanlar yakalanarak Ebû Süfyân’a karşılık bir kısmını öldürecek, diğerlerini de Mekke’ye götürüp Kureyş’e satacaklardı. Mekkeliler Bedir’de öldürülen liderlerinin intikamını almak için yanıp tutuşuyorlardı. Adal ve el-Kâre’den Müslüman olduklarını söyleyen yedi kişi Medine’ye, Hz. Peygamber’in yanına gitti. Resûlullah’a, kabilelerinde İslamın yayıldığını söyleyerek, kendilerine Kur’an öğretecek ve İslam konusunda onları bilgilendirecek adamlarını göndermesini istediler.

Devamı Derin Tarih Kasım Sayısında… 

Benzer konular