Zihniyetin Ve Zamanın Değişim Haritasını Çıkaran Annales Tarih Okulu

Annales Tarih Okulu, Ortaçağ tarihi uzmanı March Bloch ve 16. yüzyıl uzmanı Lucien Febvre’nin kurucusu olduğu, 1929 Fransa’sında neşredilmeye başlayan Annales d’historie economique et sociale adlı tarih dergisi etrafında teşekkül etmiş bir ekoldür. Doğrudan insana dair “şey”lerin yorumlanması üzerine gelişen tarih disiplininin antropoloji, sosyoloji ve felsefe gibi beşeri bilimlerin yöntem ve birikimlerinden istifade ederek anlaşılabileceği; bu yüzden sosyal bilimcilerin kolektif olarak çalışmaları gerektiği fikrini benimseyen bu okulun temsilcileri arasında Fernand Braudel gibi tarih yazım ve tasavvurunu kökten değiştiren isimler de vardır.

 

Devamı Derin Tarih Mart Sayısında…

Benzer konular