Çanakkale’nin Destan Yazan 3 Mehmet’i

Kadir oğlu Mehmet Çavuş, Denizli’nin Çivril kazasının Madenler köyünden katılır Çanakkale Cephesi’ne. Balkan Harbi’ni görmüş, Çanakkale Cephesi açıldıktan sonra soluğu burada almıştır.

1. Kolordu 1. Tümen 70. Alay 3. Tabur’a bağlı 9. Bölük’te bir asker olarak göreve başlar. 7 Haziran 1915’te Çanakkale’ye ulaşan birliği önce Kumkale bölgesine hareket eder. Haziran 1915’te gelen bir emirle birliğiyle birlikte Seddülbahir Güney Grubu’na intikal eder. Zığındere bölgesine yerleşen birlik, 2 Temmuz’da ilk muharebesine katılacaktır. Düşmanın ele geçirdiği Türk siperlerinin geri alınması için bir taarruz planlanır. Taarruza Mehmet Çavuş’un da bulunduğu 70. Alay 3. Tabur ve 124. ve 71. Alayların 3. Taburları katılacaktır. İşte bu hücum tarihe “Üçler Hücumu” olarak geçecektir.

2-3 Temmuz taarruzunda üç tabur, erlerinin neredeyse yarısını kaybeder. Muharebe alanı cesetler ve yaralıların iniltileriyle dolar. Elden çıkan siperler geri alınamamış ve taarruz durdurulmuştur. Ağustos’ta özellikle Kuzey ve Anafartalar cephelerinde şiddetli çarpışmalar yaşanmakta; bu yüzden bazı birlikler Güney Cephesi’nden Kuzey Cephesi’ne kaydırılmaktadır. Kuzey Cephesi’ne giden birliklerden biri de Mehmet Çavuş’un bulunduğu 3. Tabur’dur.

Devamı Derin Tarih Mart Sayısında… 

Benzer konular