Erbakan Sembolizması

Dünya ve Türkiye siyasetinde son 50 yıla damgasını vuran en önemli kişilerden olan Necmettin Erbakan, Türk siyaset tarihinde literatüre geçirdiği kavram ve sembollerle öne çıkmıştır. Resmî ya da resmî olmayan siyaset çerçevesi içinde rakip kişi ve gruplar tarafından her türlü taciz, tecavüzle yüz yüze gelmiş; yalnız her aşamada politik retoriğini söylem ve eylem noktasında hakikat dışında görmemeye ve sunmamaya özen göstererek örnek bir siyasî kişilik sergilemiştir. Politik retoriğin hoş görebileceği bir zanniyât, maznûnât ve makbûlat türü anlayış, algı, yaklaşım, kanaat ve önermeler kullandığı söylemler söz konusu olsa da çoğunlukla politik tez, antitez ve sentezlerini ilmî çerçevede burhanî yöntemin gereği delille sunma, kanıtlama ile bilgi verme, iknâ etme tutumunu sürdürmüştür. Bu yazıda Erbakan sembolizmasına bir giriş denemesi olarak onun siyaset yapma biçimi ve sembolizmasını içeren kavram, işaret ve imgelerin genel çerçevesi çizilmeye çalışılacak, ayrıntılı çözümlemelere girilmeyecektir.

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında… 

Benzer konular