Mustafa Kemal’i Anadolu’ya İngilizler Mi Gönderdi?

Mondros Mütarekesi Osmanlı Devleti’nin siyasî hayatını sona erdirirken Osmanlı’yı ve Osmanlı insanını tasfiye edemedi. Batılı güçler Sultan Abdülaziz’in katlinden sonra devletin değişik Batıcı unsurlarla değiştirilmesini düşünmüşlerse de toprak paylaşımlarına rağmen Osmanlı’yı ve Osmanlı insanını binlerce yıldan beri edindikleri değerlerden koparıp tasfiye edemediler. Günümüzde Osmanlı mülkü ve siyaseti yok edilip yerine yeni millî devletler kurulmasına karşılık Osmanlı toprakları huzur bulamamış; hele ki hilafetin kaldırılmasıyla birlikte Müslüman halklar mutluluğa kavuşamamıştır. Millî devletlerin geliştiği görülünce Osmanlı Devleti Anadolu’daki Müslüman Türklerle diğerleri gibi kendi millî devletini kurma yoluna sokulmak istendi. Ama bu toprakların halkı, diliyle, diniyle Osmanlı özünü taşıyordu. Anadolu insanı yerinden, dininden, değerlerinden koparılamayınca ona Osmanlı dışında yeni bir devlet kurmak kolay olmayacaktı.

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında… 

Benzer konular