Kâbe’den Kopan Taş Parçası Merasimle Yerine Konmuştu

Osmanlı hanedanı, henüz Hicaz bölgesinin “hizmetkârlığı” ken­dilerinde değilken bile Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmed ve II. Murad gibi padişahlar zamanında Sürre alay­ları düzenleyerek hediyelerini gönder­mek, böylece kutsal topraklara hür­metlerini göstermek istemişlerdi. Fatih Sultan Mehmed İstanbul’un fethinde elde edilen ganimetten yüklü bir miktarı Haremeyn’e aktarmış, Hi­caz halkı ve hacıların su sıkıntılarını gidermek, Hac farizasını yerine getir­mek üzere kutsal topraklara gelenle­rin yol güvenliğini sağlamak için gay­ret göstermişti. Hicaz’ın idaresini veya “hizmetkâr­lığını” üstlenen Yavuz Sultan Selim, Mısır’dan oğlu Süleyman’a yazdığı mektupta “Artık bir hacının bile başı­na geleceklerden biz sorumluyuz” di­yerek üstlendikleri vazifenin ağırlığı­nı veciz bir şekilde dile getirmişti.

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında… 

Benzer konular