Osmanlı Gayriresmî Nikâhla Nasıl Savaştı?

Son günlerin çok konuşulan konularından nikâh, insanlık tarihinin en eski müesseselerinden.

Her cemiyette, ülkede, dinde şartları, kuralları ve sonuçları farklılık gösterse de mutlak surette nikâh akdi mevcuttu. Tarih boyunca bir akit olmaksızın birlikte yaşama isteği daima suç sayılmış; nesep, nafaka, veraset gibi hukukî işlerde kötü sonuçlar doğuracağı düşüncesiyle fıkıh kitaplarında nikâh bahsi detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Devletler ve hükümetler de zaman zaman kişilerin şahsî haklarını korumak kaydıyla aile hukukunda bazı düzenlemeler yapmışlardı. Nikâhın devletten izin alınarak kıyılması, resmî kayıtlara geçirilmesi ve devletin izinnamesi olmaksızın nikâh kıyılmaması gibi resmî literatürde yapılan bazı düzenlemeler bugüne kadar devam etti.

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında… 

Benzer konular