Tarsus’ta Bir Abbâsî Halifesi

Abbâsîlerin Anadolu’da da faaliyet gösterip Konya’ya kadar fetihler gerçekleştirdiklerini hatta Harun Reşid’in oğlu Halife Me’mûn’un mezarının Tarsus’ta olduğunu biliyor muydunuz? Halife Me’mûn’un Tarsus macerası hilâfetinin son yıllarında başlar. Bizans’tan gelebilecek muhtemel saldırılara karşı tedbir alabilmek için halife kumandasındaki Abbâsî ordusu, 23 Mart 830 tarihinde Anadolu’ya doğru harekete geçmiş; Musul, Urfa ve Antakya’dan geçerek Tarsus’a ulaşmıştır. Burada vefat eden Halife Me’mûn’un makamının şebeke içine alınarak, ona yaraşır alametlerin konulmasına izin verildiğini Şûrâ-yı Devlet Dahiliye Dairesi’nin 29 Mart 1896 tarihli yazısından anlıyoruz.

 

Devamı Derin Tarih Ağustos Sayısında…

Benzer konular