Kitâbelerden Yansıyan İlahî Gölge

Osmanlı topraklarında İslâm sanatına dair en fazla unsuru barındıran eserlerin başını kitâbeler çeker. Sarayların, çeşmelerin, camilerin, kapıların ve abidevî yapıların vazgeçilmez parçası olan kitâbeler, ait oldukları eserle alakalı bilgi verdikleri gibi, İslâm düşüncesi hakkında da birçok şey söylerler. Sultan’ın yeryüzünde “Allah’ın gölgesi” olduğunu bildiren “zıllullah” ifadesinin kitâbelerdeki farklı suretleri de, bize İslâm siyaset düşüncesine dair birtakım işaretler verir. Gelin, farklı mekânlardaki muhtelif kitâbelerde bu gölgenin izini takip edelim…

 

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında…

Benzer konular