Osmanlı Sancağı Bursa’da

Antik çağlardaki adı Prusa olan, Türk fethinden sonra Bursa adı verilen şehrin tarihi hakkında farklı rivayetler olmakla birlikte bazı kaynaklarda MÖ 2. yüzyıl sonlarında Bithinya krallarından Prusias tarafından kurulduğu kabul edilir. Şehir sonraki devirlerde Batı Roma ve Doğu Roma İmparatorlukları (Bizans) sınırları içerisinde kaldı. Bu dönemde zaman zaman Müslüman Arap ordularının hücumlarına maruz kalmış, Selçukluların Anadolu’ya gelmesiyle Türklerin de ilgisini çekmeye başlamıştı. Anadolu fâtihi Süleyman Şah 1075’te (veya 1080) İznik’i alarak Türkiye Selçuklu Devleti’nin merkezi yaptıktan kısa bir süre sonra Bursa’yı da fethetti. Ancak İznik, 1. Haçlı Seferi sırasında yeniden Bizanslıların eline geçince (1097) Selçuklular Konya’ya çekilmişler ve bu tarihten sonra Bursa da elden çıkmıştı.

Bursa 1113’te Türk kuvvetleri tarafından tekrar ele geçirilmişse de kısa süre sonra Bizanslılar tarafından geri alındı ve bu durum 14. yüzyıl başlarına kadar devam etti. Bu yüzyılın başında kurulan Osmanlı Devleti’nin ilk hükümdarı Osman Bey Bursa’yı fethetmek istemişse de, fetih oğlu Orhan Bey döneminde, 6 Nisan 1326’da gerçekleşti. Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemine tekabül eden Bursa’nın fetih sürecini iyi anlamak için Selçukluların yerini alan Anadolu beyliklerinin ortaya çıkışını ve Osmanlı Beyliği’nin kuruluş serüvenini hatırlamamız gerekiyor.

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında… 

Benzer konular