Kraliçe Elizabet Sultan III. Murad’la Niçin İttifak Yaptı?

Filistinli Yazar Edward Said Or­yantalizm başlıklı kitabını 1978’de yayınladı. Kitap kısa sü­rede Fransızca ve İngilizce konuşan Batı dünyasının “Doğu”ya dair olduk­ça güçlü ve fakat hurafelerle dolu bir anlatı geliştirdiğini, Doğu’yu egzotik ama geri kalmış, dolayısıyla daha üs­tün “Batı” tarafından denetim altında tutulması gereken bir dünya olarak tanımladığını sergileyen klasik esere dönüştü. Said bu kitapta analizini 14. yüzyıl gibi erken bir tarihten başlatır ve İtalyan şair Dante Alighieri’nin İla­hi Komedya adlı destanî şiirinde İslam Peygamberi’ni olumsuz bir şekilde resmettiğini ortaya koyduktan sonra Batılı yazarların, seyyahların, diplo­matların ve âlimlerin bu ikinci sınıf Doğulu imgesini nasıl yeniden üret­tiklerini anlatır. Said’e göre bu anlatı­lar, Batılıların Doğulular karşısındaki iktidarını ve otoritesini işaret eden bi­rer göstergedir.

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında… 

Benzer konular