Ali Satan “Türkiye ‘Artık KKTC Vaktidir’ Demeli”

Yunanistan’ın bağımsızlığı ile Kıbrıs arasındaki bağlantı hakkında bilgi verir misiniz?

20 Ekim 1827’de herhangi bir savaş durumu olmaksızın Rus-İngiliz ve Fransız donanmaları Navarin’deki Osmanlı-Mısır donanmasına baskın yaparak yaktılar. Bu olay Yunan devletinin yolunu açtı. Bunun çok iyi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Devrin büyük devletleri Osmanlı Devleti’ne karşı hem Mora yarımadasında, hem de Akdeniz’de bir Yunan devleti inşasına giriştiler. Mora’da tertip edilen isyanların benzeri Kıbrıs’taki Ortodoks Rum cemaat tarafından denendiyse de etkili olmadı. İngiltere 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi neticesinde imzalanan Yeşilköy Antlaşması’nın değiştirilmesi için tavassutta bulundu ve Kıbrıs’ı geçici olarak Osmanlı Devleti’nden talep etti. Ancak sözünde durmayıp Berlin Kongresi’nde Osmanlı Devleti’ne yardım etmek yerine Rusya ile gizlice anlaştı. Her ne kadar bu durumu tespit etse de Osmanlı Devleti Ruslarla harp hali devam ederken İngiltere’yi karşısına almayı doğru bulmayacak ve “geçici” olarak adayı İngiltere’ye “kiraya” verecekti. Padişahın “hukuk-i şahanem” dediği Osmanlı hukuku uygulanmaya devam etmek şartıyla İngilizler adaya geldi. Bugün bazı çevrelerin iddia ettiği gibi Kıbrıs’ın satılması söz konusu değil. Rusya’nın Kars, Ardahan bölgesini iade etmesi halinde İngiltere de Kıbrıs’ı bize iade edecekti.

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında… 

Benzer konular