Hollanda’nın Sömürgecilik Yalanları

Ekvatorun en zengin tabii kaynaklarına sahip olan ve binlerce adadan oluşan Endonezya Batı için saklı bir hazineydi adeta. 16. yüzyıldan itibaren bu yeryüzü cennetine gözünü dikmiş olan Hollanda 1602’de Doğu Hin­distan Kumpanyası’nı kurarak Cava merkezli ticarî bir tekel oluşturdu. 1641’de Malakka’yı Portekizlilerden alarak iyice güçlendi. 17. yüzyılın ikinci yarısında bölge üzerinde Hollan­da-İngiltere rekabeti başladı. Binlerce adadan oluşan Endo­nezya’daki yerel yönetimleri sömürgeleştirmek Hollandalı­lar için hiç de kolay olmayacaktı.

1784’te yapılan Paris Antlaşması’yla Doğu Hindistan böl­gesi tamamen İngilizlerin kontrolüne, ayrıca bazı Hollanda toprakları Fransızların hâkimiyetine girdi. 19. yüzyılın son­larında 4 milyon nüfusa sahip olan Avrupa’nın cüce devleti Hollanda Krallığı topraklarının 55 katı büyüklüğündeki bir bölgeyi kolonileştirmiş bulunmaktaydı.

Ne var ki Endonezya halkları Hollandalılara bir türlü bo­yun eğmedi. Sömürge idaresinin insanlık dışı uygulamala­rının bundaki payı büyüktü elbette. İngiliz ve Fransızların güçlenmesiyle şiddetlenen rekabet ortamında, kolonilerde kalıcı olabilmesi için Hollanda’nın bu problemleri mutlaka çözmesi gerekiyordu. Bu yüzden 19. asrın sonlarında politi­ka değişikliğine gidildi. Endonezya halklarının direncini on­larla savaşarak kırmak çok masraflıydı. Ayrıca bu çarpışma­larda çok fazla asker kaybediliyordu. Ucuz ve etkili bir başka yol bulunmalıydı.

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında… 

Benzer konular