Ankara’nın Ak ve Kara Medreseleri

Ankara’nın fethinden itibaren yapılan eklemelerle asırlarca medrese olarak hizmet veren Ak Medrese, ilk olarak Augustus Tapınağı olarak kullanıldığı için daha ziyade bu işlevi öne çıkarılarak tanıtılıyor. Halbuki bu yapı tapınak olarak kullanıldığı zamandan daha uzun müddet medrese vazifesi görmüştür. Ona yaklaşık bir kilometre mesafedeki Kara Medrese ise Melike Hatun tarafından yaptırılmıştır ve Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine kadar faal durumda olup, 1925 sonrasında tamir edilmeyerek yıktırılmıştır. İşte, Hacı Bayrâm-ı Velî Hazretleri’nin müderrislik yaptığı ve Ankara’nın manevî iklimine kâh duvar kalıntıları kâh hatırda bıraktıklarıyla katkıda bulunan iki güzel medrese…

 

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında…

Benzer konular