Kaymaklı Manastırı

1424 yılında Ermeniler tarafından Trabzon’da inşa edilen Kaymaklı Manastırı, hem literatürde hem de halk arasında en az bilinen manastırlardan biri. Bugün şahıs malı olan ve 2. dereceden anıtsal yapı olarak koruma altına alınan eserin pek de “korunabildiğini” söyleyemeyiz. Samanlık olarak kullanılan kilisede fresklerin bir kısmı tabiat şartlarının etkisiyle zarar görmüş olup, kendisine asli hüviyetini kazandıracak bir himmet elini gözlüyor.

 

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında…

Benzer konular