Ağustos 2018 - Sayı 77

Atatürk'ün Okul Arkadaşı Kemal Ohri İfşa Ediyor! "İngiltere ile Lozan'dan Önce Gizli Hilafet Anlaşması Yapıldı"

DERİN TARİH’İN AĞUSTOS SAYISI ÇIKTI!

Atatürk’ün okul arkadaşı Kemal Ohri ifşa ediyor!

“İNGİLTERE İLE LOZAN’DAN ÖNCE GİZLİ HİLAFET ANTLAŞMASI YAPILDI”

Derin Tarih yıllardır merak edilen gizli anlaşmanın perdesini aralıyor. Ohrili Kemal Bey’in yakın dostu İsmet İnönü’ye yazdığı, Lozan Antlaşması öncesinde imzalanan gizli anlaşmayı ifşa eden mektupların tam metni ilk kez Derin Tarih’te. Prof. Dr. Metin Hülagü mektupları tarihî önemi ve muhtevası açısından değerlendirirken, Mustafa Armağan Ohrili Kemal’in İsmet İnönü’ye gönderdiği mektupla resmî tarihe ve Lozan’a dair hangi ezberlerin yıkıldığını analiz ediyor. Prof. Dr. Cemil Koçak, Prof. Dr. Mustafa Budak ve Gazeteci – Yazar Avni Özgürel ise İngilizlerle yapılan gizli anlaşmanın Hilafet’in kaldırılmasına etkisini açıklıyor.

Muhteşem bir kitap hediyesi daha!

Yesevîzâde Alparslan Yasa’nın kaleminden, Türkçü Kemalist Siyonist Moiz Kohen kitabı bütün Derin Tarih okurlarına hediye!

Başka neler var?

Prof. Dr. Mehmet Çelik Nasturi Kilisesi’nin doğuşunu anlatırken “Çarmıha gerilen insan mıydı, tanrı mı?” sorusuna cevap getiriyor.

Prof. Dr. İsmail Taşpınar Amerikan siyasetinden misyonerlik faaliyetlerine Mormonların ilginç hikâyesini kaleme aldı.

Prof. Dr. İsmail Kara Sultan Abdülhamid devrinde yasaklanan ve toplattırılan kitapları kaleme aldı.

Fatih’in son hayali Otranto’nun fethi Prof. Dr. Fahameddin Başar’ın kaleminden…

Prof. Dr. Rûhî Ayangil’in gözüyle bestekâr, neyzen, tanburi padişah Sultan III. Selim Han.

Selçukluların Kafkas macerasındaki kritik kavşak ve durakları Doç. Dr. Mustafa Alican anlattı.

Prof. Dr. Aykut Kazancıgil, Hz. Mevlâna’nın soyundan gelen gönül ve ilim ehli hekim Feridun Nafiz Uzluk’un hikâyesini satırlara taşıdı.

Mustafa Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi konuşmasını, anti-emperyalist Afrikalı zihnin modernlik karşısındaki çöküşü açısından değerlendirdi.

Tarihçi-Yazar M. Fatih Can, Cağaloğlu ve Üsküdar’daki Marmaray istasyonlarının garabetini, şehir tarihi ve kültürü açısından değerlendiriyor.

Mehmet Doğan’dan ayın kelimesi: Balkan.

İkbal Betül Gözlü, çocukların ilk hayat provası olan oyuncak bebeğin tarihini yazdı.