Agustos 2019 - Sayı 89

Osmanlı'dan Günümüze İstihbarat Savaşları

Derin Tarih’in bu ayki dosya konusu, Osmanlı’dan Günümüze İstihbarat Savaşları. Araştırmacı Yazar Abdülaziz Aygün 12 Maddede İstihbarat Savaşları’na ışık tutarken; Gazeteci-Yazar Avni Özgürel yakın tarihimizin trajikomik bir istihbarat sahnesi olan Cuntanın Kuvvet Komutanını MİT Deşifre Etti diyerek güldürüyor. Doç. Dr. Ahmet Yüksel Osmanlı Casuslarına Nasıl Bakardı? Sorusu altında ve belgeler ışığında değerlendirmelerde bulunuyor. Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan Hafiye Teşkilatı Abdülhamid’in Zafiyeti Mi? Sorusunu sorarken, Dr. Emre Gör İstihbarat Merkezinin Yıldız Sarayı olması Devletin Elini Güçlendirmiştir diyor. Araştırmacı-Yazar Fatma Toksoy Batı’nın Casus Ordusu’nu deşifre ediyor. Prof. Dr. Adnan Demircan ise Hz. Peygamber’in (SAS) İstihbarat ahlakı’ndan bahsediyor.

 

Muhteşem bir poster hediyesi daha!

Nadide bir resim olan “Osmanlı Kudüsü” tablosu bütün Derin Tarih okurlarına hediye!

 

 

Başka neler var?

Metin Taha Yılmaz Teleskop veya Dürbün başlığı altında eşyanın kalbine inip Batı’yı bize yaklaştırıyor.

Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş yakın zamanda vefat eden son Osmanlı’lardan Mehmed Şevket Eygi’yi İstanbul Beyefendisi de Göçtü diyerek hüzünlendiriyor.

Prof. Dr. Aykut Kazancıgil Türk mimarisi ve sanatıyla alâkalı ciddi çalışmalara imza atan ressam, arkeolog ve sanat tarihçisi Albert-Louis Gabriel’i satırlara taşıyor.

Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci şehremininden belediye reisine Eski İstanbul’da Belediyecilik yazısıyla bizi kadim şehir hayatına seyahate çıkartıyor.

Dr. Ahmet Uçar Sultan Abdülhamid’in hal fetvasındaki büyük iftirayı ifşa ederken Prof. Dr. Mustafa Kara ile son kitabı olan Kalem, Kitap, Kütüphane üzerine sohbete dalıyoruz.

Prof. Dr. İsmail Taşpınar Akdeniz Müslümanlarının nasıl Katolikleştirildiğini yazdı.

Prof. Dr. Fehameddin Başar Türk-İslam sentezinin fikir babası olan İbrahim Kafesoğlu’nu vefatının 35. yıldnümünde yad ediyor.

Doç. Dr. Mustafa Alican Malazgirt’i ne zaman keşfettiğimizi sorguluyor.

Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan Lozan ve sonrasında Yunanistan’a verilen tavizleri tokat atarcasına yüzümüze vuruyor.

Mustafa Özel Eskiler ne kadar zamanda ne iş yapıldığını ölçen saatleri değil, yapılanların ne nisbette fayda sağladığını esas alırlardı diyerek Osmanlının Ayarsız Saatleri başlığını atıyor.

Muhammed Mahmut Bakır Sultan V. Murad’ın ihmal edilmiş olan hatt-ı hümayununu yayınlıyor.

Mimar Mahmut Şenocak ve Dr. Öğretim Üyesi Bahtiyar Eroğlu’nun Urfa ticaretinin kalbine, Barutçu Hanı’na seyahatiyle geziyoruz.