Aralık 2016 - Sayı 57

Türk-İslam Tarihi Işığında Başkanlık

KAPAK DOSYASI: TÜRK-İSLAM TARİHİ IŞIĞINDA BAŞKANLIK

Türk-İslam tarihi ışığında Başkanlık Sistemi Derin Tarih Aralık sayısında kapağa taşınıyor.

Anayasa Komisyonu Eski Başkanı ve Ak Parti İstanbul milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu Başkanlık Sisteminin bütün ayrıntılarını Derin Tarih’e anlattı. Prof. Dr. Hüsamettin Arslan Türk tipi Başkanlık Sisteminin ipuçlarını veriyor. Yönetim tarihimizde “han, bey, padişah” gibi otoriteler bir “gelenek” oluşturarak “Başkanlık” Sistemine geçişi anlamlı kılar mı? Prof. Dr. Şükrü Hanioğlu cevaplıyor. Prof. Dr. Mehmet Çelik Türk devlet geleneğinin belirleyici unsurlarını ve Başkanlık Sistemiyle bağlarını yazdı. Prof. Dr. Adnan Demircan Başkanlık Sisteminin İslamî bir model olup olmadığını analiz ediyor. Yrd. Doç. Dr. Nebi Miş Başkanlık nedir, ne değildir, açıklıyor. Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci’nin kaleminden padişahlar devleti nasıl idare ederdi? Kut anlayışından ikili teşkilata, cihan hâkimiyeti mefkûresinden toy’a eski Türklerin idarî kodlarını Olcay Can Kaplan yazdı.

Muhteşem bir kitap hediyesi daha!

Prof. Dr. Şükrü Hanioğlu’nun kaleminden Sultan II. Abdülhamid’e Yeni Bakışlar kitabı bütün Derin Tarih okurlarına hediye!

BAŞKA NELER VAR?

Mustafa Armağan yazdı: Türkiye 1930’lardaki pasif politikayla Yunan emperyalizmine hizmet etmiştir.

Prof. Dr. Bülent Aras Musul operasyonundan hareketle bölgenin jeo-stratejik analizini yapıyor. Musul operasyonu imkân mı, tehdit mi?

İstanbul’un hafızası Prof. Dr. Semavi Eyice Avrupalı ressamların gözünden Kanuni portrelerine mercek tutuyor.

Fırat Kalkanı Operasyonu ile gündeme gelen Menbic’in bol aksiyonlu mazisine doğru bir yolculuğa hazır mısınız? Doç. Dr. Muharrem Kesik ecdat yadigârı toprakların tarihini anlatıyor.

Üst aklın son Haçlı seferindeki Ortadoğu kozları… Emekli Albay Dr. Mustafa İnal’ın kaleminden Ortadoğu coğrafyası üzerinde oynanan oyunlar.

Prof. Dr. İsmail Kara 15 Temmuz hadisesini, “laiklik tehlikede” edebiyatının tarihini ve ülkemizde dinî neşriyatın seyrini anlattı.

Samet Tınas vuslatının 743. senesinde Hz. Mevlana ile özdeşleşen semaı satırlara taşıyor. Niçin sema edilir?

Prof. Dr. Nadir Devlet’in kaleminden Bolşeviklerin Anadolu’daki anahtarı Mustafa Suphi niçin öldürüldü?

Japonya ABD’nin atom bombası için bir deney tüpü müydü? Munise Şimşek cevaplıyor.

Halil Solak Derin Kitap köşesine Beşir Ayvazoğlu’nun açıklayıcı notlarıyla Beş Şehir’i misafir ediyor.

Mezar taşlarındaki hayat bilgisi dersi… İkbal Betül Armağan Gözlü’nün kaleminden…

Mehmed Doğan’ın kaleminden “düğün” kelimesinin arka planı. Düğün mü, düğüm mü?