Aralık 2020 - Sayı 105

İslamofobiyle Mücadelede Abdülhamid Modeli

İslamofobiyle Mücadelede Abdülhamid Modeli

Yakınlarda Macron Fransa’sının aldığı İslamofobik karar ve bazı Avrupa, hatta Yeni Zelanda gibi uzak ülkelerde hortlatılan İslam düşmanlığı sırasında sık sık camilerimize saldırıldığını, imamlara tehdit mektupları bırakıldığını, dahası basında İslamiyet ve İslam Peygamberi aleyhine karikatürler çizildiğini görüyor ve keşke bu aşağılık tehditlerin karşısında İslamın şerefi müdafaa edilebilse diyoruz. 2020 yılının son sayısında Sultan II. Abdülhamid’in bundan 130-140 sene evvel benzer hücumlar karşısında neler yaptığını bugünün sancısını dindirmek maksadıyla hatırlamaya karar verdik. Devamı Aralık sayımızda…

“İslamofobiyle Mücadelede Abdülhamid Modeli” dosya konusunda ilk olarak Munise Şimşek Batı’nın 15 asırdır hiç değişmeyen İslam imajını anlatırken Dr. Tarihçi-Yazar Ahmet Uçar Hz. Peygamber’e hakaret eden piyesi yasaklatan diplomatik dehadan bahsetti. Mustafa Armağan ise din ve maneviyatımızın koruyucusu Sultan Abdülhamid’in İslamofobiye karşı beyaz diplomasisini kaleme aldı.

“Havacılık” özel dosyasında ise Mustafa Armağan ilk hava şehitlerimizin hüzün dolu hikayesini yazarken Tarihçi-Yazar Arif Emre Gündüz İstanbul semalarındaki ilk balon ve uçakların serencamını anlattı. Prof. Dr. Mustafa Kaçar ise IV. Murad döneminden Millî Mücadele yıllarına havacılık serüvenimize ışık tuttu.

“İslamofobiyle Mücadelede Abdülhamid Modeli” dosyası ve “Havacılık” özel dosyası haricinde Mustafa Armağan, Doç. Dr. Mustafa Alican, Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, Abdullah Burgu, Prof. Dr. Adnan Demircan, Gazeteci, Araştırmacı-Yazar Mehmet Poyraz, Richard Bevan, Dr., Tarihçi-Yazar Natalia Chernichenkina, Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Mustafa Özel, Araştırmacı-Yazar Oktay Özengin, Prof. Dr. A. Mesud Küçükkalay ve Metin Taha Yılmaz gibi araştırmacı, yazar ve akademisyenlerden oluşan birçok kişi de birbirinden kıymetli yazılar kaleme aldı.

Ayrıca Derin Tarih, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu ve M. Akif İnan gibi yazarların bir araya gelip düzenledikleri bir oturumun yayınlanmamış baskısını sizlerle buluşturuyor. Derin Tarih, dünya görüşü kavramından din, metod ve tarihin değerlendirilmesine; hukuktan gençliğin nasıl yetiştirilmesi gerektiğine kadar birçok hususa ışık tutan bu eseri sizlere hediye ediyor. 1976’da daktilo ile yazılıp çoğaltılan Batılılaşma ve Hilâfet adlı eser bütün okurlara armağan ediliyor.

Derin Tarih, bütün bildiklerinizi unutturacak bilgiler ışığında devam ediyor…