Aralık 2022 - Sayı 129

Âkif’in Dünyası

Âkif’in Dünyası

Vefatının 86’ncı yılında, Derin Tarih’in Aralık 2022 sayısı, Âkif’in iç dünyasına odaklanıyor. Yetiştiği ortamdan dostluklarına, seyahatlerinden fikir âlemine, okurlarımızın zihninde Âkif’e dair yeni ufuklar açabilmeyi umuyoruz. Elbette kendisine ve dünyasına dair söylenmesi gereken her şeyi söyleyebildiğimiz iddiasında değiliz. Zaten, Âkif’le ilgili ne söylense ve yazılsa, onu tam anlamıyla ihata edemeyecek ve az gelecektir. Âkif’in Dünyası, Aralık sayısında…

“Âkif’in Dünyası” dosya konusunda ilk olarak Prof. Dr. İsmail Kara Âkif’in “Asım” kitabının nasıl bir gelecek tasavvuruna işaret ettiğini açıklarken, torunu Selma Argon ile Mehmed Âkif’i ve mücadelesini konuştuk. Ahmet Yasin Çomoğlu Âkif’in uzun yıllarını vererek kaleme aldığı meâlinin başına neler geldiğini yazarken Dr. Fulya İbanoğlu hayatının son zamanlarında hasta yatağında yatan Âkif’i ağlatan gazelin hikayesini kaleme alıyor. Prof. Dr. Süleyman Doğan Âkif’in eğitim felsefesini oluşturan “Âsım’ın nesli nasıl yetişir?” sorusuna cevap verirken Araştırmacı İbrahim Bozbeşparmak da Âkif’in sadık dostu, hâmisi ve velinimeti olan Abbas Halim Paşa’nın hayat hikayesini anlattı. Mirza Mahmut Demir vefatından sonra bile “İrtica-906” koduyla takip edilen Âkif’in takibat raporlarını deşifre ederken Prof. Dr. İsmail Güleç Âkif’in şiirlerinde yer verdiği Hersekli Ârif Hikmet’e duyduğu muhabbeti kaleme aldı.

“Âkif’in Dünyası” dosya konusu haricinde ise Tarihçi-Yazar Dursun Gürlek, Norman Stone, Dr. Ahmet Uçar, Gazeteci-Araştırmacı-Yazar Mehmet Poyraz, Dr. Mehmet Sait Sütcü, H. Yıldırım Ağanoğlu, Osman Atasoy, Doğan Mert Demir, Samet Tınas, Tarihçi-Yazar Hüseyin Yürük, Araştırmacı-Yazar Fatma Türk Toksoy, Araştırmacı-Yazar Mikail Türker Bal, Deniz Çıkılı, Oktay Türkoğlu, Yaza- Sunucu-Tiyatrocu Mehmet Önder, Eğitimci-Araştırmacı Faruk Şimşek ve Canan Aytaş gibi araştırmacı, yazar ve akademisyenlerden oluşan birçok kişi de birbirinden kıymetli yazılar kaleme aldı.

Derin Tarih ek kitap olarak bu ay, Mehmed Âkif Ersoy’un Safahat isimli külliyatındaki şiirlerden seçme yaparak okurlara sunuyor. Şiirlerin Osmanlıca asıllarıyla verildiği Safahat: Seçme Şiirler kitabı bütün okurlarına armağan ediyor.

Tarih okuyan şaşırmaz.