Ekim 2017 - Sayı 67

Musul ve Kerkük'ün Petrol Tapuları II. Abdülhamid'in

DERİN TARİH EKİM SAYISI ÇIKTI!

MUSUL ve KERKÜK’ÜN PETROL TAPULARI II. ABDÜLHAMİD’İN

Derin Tarih 66. sayısında Sultan II. Abdülhamid’in Musul ve Kerkük’teki izlerine mercek tutuyor. Prof. Dr. Metin Hülagü Musul, Kerkük ve Erbil’in büyük kısmının Sultan II. Abdülhamid’in tapulu malı olduğunu belgeleriyle açıkladı. Prof. Dr. Mustafa Budak Ankara Antlaşması’nın Türkiye’ye Musul ve Kerkük’e müdahale hakkı verip vermediğini sorguluyor. Mustafa Armağan soruyor: II. Abdülhamid Musul’daki petrol bölgelerini neden hanedan üzerine tapuladı? Lozan’da çözümsüz kalan Musul ve Kürt sorunu Prof. Dr. İhsan Şerif Kaymaz’ın yazısında aydınlanıyor. Musul ve Kerkük meselesinin tarihî arka plânı usta gazeteci Avni Özgürel’in kaleminden.

Muhteşem kitap hediyesi!

Peyami Safa’nın Millî Mücadele komutanları hakkında yazdığı biyografilerden ikincisi, Millî Mücadele’nin Üç Kahramanı – Refet Bele, Kâzım Özalp ve Ali Fuat Cebesoy kitabı bütün Derin Tarih okurlarına hediye.

BAŞKA NELER VAR?

Prof. Dr. Mustafa Budak, okunuşunun 90. yıldönümünde Nutuk’un İnkılâp tarihçiliğinin tek kaynağı haline getirilme sürecini anlattı.

İstanbul’un hafızası Prof. Dr. Semavi Eyice Bursa’daki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin aslında Bizans manastırı olduğunu anlatıyor.

Dr. Bekir Tank yazdı: Yunanların Selanik’e girdiklerinde yaptıkları eşi benzeri görülmemiş katliam, bir Almanın yazdığı mektupla aydınlanıyor. İlk kez Derin Tarih’te.

Budizmin şiddete bakan yüzü Myanmar’da yaşanan katliamın tarihî köklerini Prof. Dr. İsmail Taşpınar açıklıyor.

Saro Dadyan Balkan Harbi’nin 105. yıldönümünde Balkan devletlerinin Osmanlı’ya savaş ilân etme sürecini satırlara taşıdı.

Necmettin Şahiner açıkladı: “Şerif Mardin Nurculuk’u çalışırken Risale-yi Nurları defalarca okudu”.

Şerif Mardin’in Türk entelektüel tarihine katkılarını Prof. Dr. İsmail Kara deşifre ediyor.

Tarih boyunca Nil Nehri’nin taşmasıyla Mısır’da hangi felâketlerin yaşandığını Doç. Dr. Mustafa Alican kaleme aldı.

Kurtuba şehrinin mimarîsinde görülen Kur’an mührü Rafael Blanco Guzman tarafından yazıldı.

Emirü’l-Adil Nureddin Zengî, Kudüs’ün fethini nasıl hazırladı? Prof. Dr. Muharrem Kesik cevaplıyor.

Emperyalizmin değişim safhasını Joseph Conrad’ın Nostromo romanından hareketle Mustafa Özel deşifre etti.

Osmanlı padişahlarının Kâbe-i Muazzama hassasiyetini ispat eden belge ilk kez Nermin Taylan’ın yazısında.

“Tüketim” kelimesinin dilimize girişi D. Mehmet Doğan’ın satırlarında…