Ekim 2020 - Sayı 103

Prof. Dr. Teoman Duralı’dan Manifesto: Türklüğün En Parlak Başarısı Osmanlı Devleti’dir

Prof. Dr. Teoman Duralı’dan Manifesto: Türklüğün En Parlak Başarısı Osmanlı Devleti’dir

Bizde umumi bir hastalık gibidir: Tarihçiler malzemeleri üzerinde düşünmeyi, felsefeciler de tarih okumayı pek sevmez. Bu yüzden tarihçilerimiz muazzam bir felsefe laboratuvarı olan tarih platformu üzerine balyaları yığmaya çabalarken, aynı malzeme yığını, onları ayıklayıp değerlendirecek felsefe adamlarının lakaydisine toslar. Kaybeden biz oluruz. Elinizdeki sayıda ise Prof. Dr. Teoman Duralı’nın felsefeden gelip tarihte konaklayan ve oradan tefekkür sayhaları halinde demlediği fikirlerini takdim etmenin heyecanı içindeyiz. Okuduğunuzda pergelinin sabit ayağını İstanbul’a saplayan bir tefekkür erinin hangi evrenselmiş gibi görünen hakikatlerin kabuğunu ustaca soyduğuna, kendimizde hor gördüğümüz nice güzelliği keşfedip nasıl üzerindeki tozları temizleyerek zihin raflarımıza yeniden dizdiğine şahit olacaksınız.

“Prof. Dr. Teoman Duralı” dosya konusunda ilk olarak Mustafa Armağan ve Mehmet Önder’in Prof. Dr. Teoman Duralı ile harita merakından sol düşünceye, dilde millîleşme yalanından din dışı Avrupa medeniyetine ve Ayasofya’dan kavmiyetçilik mikrobuna ve kültür kişiliğine kadar pek çok hususu konuştukları röportajı karşılıyor. Prof. Dr. Ayhan Bıçak, “Duralı’ya göre tarih, toplum ruhunun geniş bir zaman yelpazesindeki biçimlenişidir” tespitini yaparken Dr. Mehmet Sabri Genç, Duralı’nın “kaygı” cephesi olan tarihin silinmesinden bahsediyor. Özlem Kocukeli Özbay, Teoman Duralı’nın kaptanlıktan felsefeye uzanan hayat serüvenini önümüze sererken Teoman hocanın felsefeci hüviyeti üzerinden tarih ve medeniyet tasavvurunu talebesi ve meslektaşı olan Dr. Elife Kılıç anlatıyor. Dr. Esra Kartal Soysal Türkiye’de biyoloji felsefesine açılan kapı olarak Duralı’yı incelerken talebesi ve dostu Ayşe Yılmaz, Duralı’nın insan-toplum-kültür ‘tarih ocağı’nda pişer, görüşünü inceliyor. Son olarak Teoman Duralı’dan resmî tarih tezlerini alt üst edecek 8 cesur tespiti sizlerle paylaşıyoruz.

“Prof. Dr. Teoman Duralı” dosya konusu haricinde Mustafa Armağan, Prof. Dr. Adnan Demircan, Prof. Dr. Muharrem Kesik, Tarihçi-Yazar Arif Emre Gündüz, Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, Dr. Erkan Çav, Mustafa Özel, Doç. Dr. Şefaattin Deniz, Metin Taha Yılmaz ve Zeynep Günay gibi araştırmacı, yazar ve akademisyenlerden oluşan birçok kişi de birbirinden kıymetli yazılar kaleme aldı.

Ayrıca Derin Tarih, Mustafa Armağan’ın kaleme aldığı ve haritaların hakikati saklayarak Avrupa’dan bakan farklı bir amaç ve yöntemle hazırlandıklarını anlatan kitabını sizlere sunuyor. Haritalar Nasıl Yalan Söyler? isimli ek kitap bütün okurlara armağan ediliyor. Derin Tarih, bütün bildiklerinizi unutturacak bilgiler ışığında devam ediyor…

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında…