Eylül 2018 - Sayı 78

Nuri Paşa ve Bakü’nün Fethi Osmanlı’nın Son Zaferi

DERİN TARİH’İN EYLÜL SAYISI ÇIKTI!

Nuri Paşa ve Bakü’nün Fethi

Osmanlı’nın Son Zaferi

Yazılamayanları yazmasıyla temayüz eden Derin Tarih dergisi bu ay 100. yıldönümünü kutladığımız Bakü’nün fethini, hem Azerbaycanlı hem de Türkiyeli akademisyen ve diplomatların katkılarıyla işlerken tarihi unutturmak isteyenlerden intikam alabileceğimizi gösterdi. Prof. Dr. Musa Qasımlı, Kafkas İslam Ordusu’nun efsanevî zaferini İngiliz, Azerî ve Osmanlı kaynakları üzerinden analiz ederken; Prof. Dr. Mustafa Budak, Bakü’nün Türk ordusu tarafından kurtarılmasının merhalelerini yazdı. Enver Paşa’nın torunu Arzu Enver, Nuri Paşa’nın insanların millî direncini nasıl perçinlediğini anlatırken; Prof. Dr. Anar İskenderov, altın şehir Bakü’nün emsalsiz bir feragatle kurtarılmasını kaleme aldı. Dr. Natalia Chernichenkina, Bakü Muharebesi’ni Rus kaynakları ışığında ele alırken; Araştırmacı – Yazar Samir Babaoğlu, fethi gazetelerin diliyle satırlara taşıdı. Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, ismi Bakü şehriyle künyelenen Halvetîliğin ikinci pîri Seyyid Yahya-yı Şirvânî’nin hayatını kaleme alırken; Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ise Bakü’nün Kafkas İslam Ordusu tarafından işgalden kurtarılışının Azerbaycan Türkleri üzerindeki etkisi hakkında görüş verdi.

Tek sayılık tarihî gazete hediyesi!

Osman Yüksel Serdengeçti’nin çıkardığı ilk ve tek sayısı neşredilen Bağrıyanık gazetesinin tıpkıbasımı bütün Derin Tarih okurlarına hediye!

Başka neler var?

Türkiye karşıtı psikolog Muzaffer Şerif, nasıl Muzafer Sherif oldu? Dr. Ahmet Uçar bu gizem perdesini okurlar için araladı.

Prof. Dr. Mehmet Çelik, patrikhaneler arasında iktidar mücadelesini başlatan Nasturî Kilisesi’ni kaleme aldı.

Prof. Dr. İsmail Kara, “Eskimez Yazı”nın tarihî serüvenini satırlara taşırken harflerimizi geri almanın bir şahsiyet meselesi olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Aykut Kazancıgil, fizyoloji çalışmalarıyla ünlü Nobel adayı Ord. Prof. Dr. Kemal Berksoy’un hayat hikâyesini yazdı.

İsabetli kehanetleriyle meşhur Bulgar kâhin Baba Vanga’yı, Bulgaristan kökenli Gazeteci Kenan Sezer’den dinliyoruz.

Resûlullah (sas) ve Halifelerinin yalancı peygamberlerle nasıl mücadele ettiğini ve dört yalancı peygamberin kısa hikâyesini Prof. Dr. Adnan Demircan anlatıyor.

Sultan V. Murad’ın azline sebep olan hastalığını, teşhis ve tedavi planını Psikiyatri Profesörü Sefa Saygılı’dan okuyoruz.

Müslümanların temsilcisi haline gelen Fâtımî Halifeliğinin, Mısır’ın coğrafî engelleri karşısında nasıl dize geldiğini Doç. Dr. Mustafa Alican’ın kaleminden okuyacaksınız.

Mustafa Özel, Doğu-Batı arasında kalan Afrikalı gençlerin trajik dilemmasını satırlara taşıdı.

Mehmet Doğan’dan ayın kelimesi: Tarhana