Eylül 2020 - Sayı 102

İslam Birliğine Adanmış Bir Ömür: Yavuz Sultan Selim

İslam Birliğine Adanmış Bir Ömür: Yavuz Sultan Selim

Bazı şahsiyetler vardır ki, çehrelerinde millet tecelli eder. Fatih Sultan Mehmed bu cins şahsiyetlerden biriyse Yavuz Sultan Selim Han da diğeridir. Sadece 29 ayda cihan ve Ortadoğu tarihinin yatağını değiştiren ve Hilâfet’i Osmanlı hanedanına kazandıran Sultan Selim-i Evvel 500 yıl önce Edirne yolunda ıstırap içerisinde kıvranırken vefat ettiğinde yalnız tac ve tahtı ağlamıyor, uzun gölgesi günümüz Ortadoğusunun karanlığına bir ümit farı gibi düşüyordu. O, ikindi güneşi idi. İkindi vaktinde güneşin vakti kısa ama gölgesi uzun olur. Sultan Selim-i Evvel’i vefatının 500. sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yâd ederken rahmetle anılmasına vesile olacak bir sayı ile baş başa bırakıyoruz sizi.

“İslam Birliğine adanmış Bir Ömür: Yavuz Sultan Selim” dosya konusunda Prof. Dr. Feridun M. Emecen Yavuz’un vefat sebebini yabancı literatürden hareketle değerlendirirken İstanbul 4 Nolu KVKB Kurulu Müdürü Hilmi Aydın “Yavuz’un, Kutsal Emanetler’i rütbe ve unvan alameti olarak görmediği” açıklamasını yapıyor. Dr. İsmail Altınöz Yavuz Sultan Selim’in, dedesi Alâüddevle ile yaptığı Turnadağ Savaşı’nı anlatırken Nuh Albayrak Yavuz’un kaftanını çalmak isteyen Fetö’nün oyununu gösteriyor. Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci Anadolu’nun şiileşmesini önleyen Çaldıran zaferini kaleme alırken Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak Yavuz’un, oğlu Kanuni’ye miras bıraktığı 7 Kızılelma’yı işaret ediyor. Yale Üniversitesi’nden Prof. Alan Mikhail “Yavuz bütün dünyayı Osmanlı yapmak arzusundaydı” tespitini yaparken Samet Tınas Yavuz Sultan Selim’i doğru anlama rehberleri olan Selimnâmelere ışık tutuyor. Prof. Dr. Faruk Söylemez Yavuz’un tahta geçiş hikayesindeki gerçeği söylerken Prof. Dr. Fahameddin Başar Osmanlı’yı Ön Asya’daki tek güçlü İslam devleti yapan Yavuz’un Mısır seferini satırlara taşıyor. Araştırmacı-Yazar Fatma Toksoy Yavuz’un Farsça dizelerindeki manevî çehresini gösterirken Prof. Dr. Mustafa Alkan ile 7 soruda Hilâfet ve Kutsal Emanetler’i konuşuyoruz. Mustafa Armağan Portekizlilerin Peygamber Efendimiz’in mezarını Avrupa’ya kaçıracaklarını ifşa ederken Prof. Dr. Muhammed Harb ile Yavuz’un Mısır seferi ve Arap dünyasındaki Osmanlı imajını konuşuyoruz. Ayrıca Mustafa Armağan Yavuz’un Kürtlere beddua ettiği yalanına açıklık getiriyor.

“İslam Birliğine adanmış Bir Ömür: Yavuz Sultan Selim” dosya konusu haricinde Prof. Dr. Adnan Demircan, Dr. Tarihçi-Yazar Cafer Talha Şeker, Prof. Dr. Mustafa Alican ve Kültür Tarihçisi Dursun Gürlek gibi araştırmacı, yazar ve akademisyenlerden oluşan birçok kişi de birbirinden kıymetli yazılar kaleme aldı.

Ayrıca Derin Tarih, Yarın gazetesi muharrirlerinden olan Bürhanettin Âli’nin 1931 yılında kaleme aldığı ve Serbest Fırka’nın açılıştan kapatılışa siyasî serüvenini anlatan tefrikasını birleştirip sizlere sunuyor. Serbest Fırka Tarihçesi / NasılAçıldı, Nasıl Kapandı? isimli ek kitap bütün okurlara armağan ediliyor. Derin Tarih, bütün bildiklerinizi unutturacak bilgiler ışığında devam ediyor…

Devamı Derin Tarih Eylül Sayısında…