Eylül 2021 - Sayı 114

Moğol İstilasına Memlük Kalkanı: Ayn Calut

Moğol İstilasına Memlük Kalkanı: Ayn Calut

Asya içlerinden başlayıp, önlerine çıkan her şeyi devirerek, nice İslâm şehirlerini dümdüz ederek ve katliamlara katliam ekleyerek Bağdat’a kadar gelen Moğollar, sonrasında bugünkü Ortadoğu mıntıkasının merkezine doğru yollarına devam etmişti. İslâm dünyası ve Müslümanlar açısından, adeta her şey bitmiş gibiydi. Halep’in ve Şam’ın da tarumar edilmesinin ardından, sıra Kudüs ve Kahire’deydi. Fakat Kimsenin ummadığı bir şey oldu: 3 Eylül 1260’da Filistin topraklarındaki Ayn Calut’ta gerçekleşen zorlu bir savaş, Moğol akınının önüne set çekmeyi başardı. Savaşın ayrıntıları Derin Tarih’in satır aralarında…

“Moğol İstilasına Memlük Kalkanı: Ayn Calut” dosya konusunda ilk olarak Prof. Dr. Fatih Yahya Ayaz Moğol tufanını durduran Türk zaferini anlatırken Prof. Dr. Mustafa Alican ise “Moğollar Ayn Calut’ta durdurulamasaydı ne olurdu?” sorusuna cevap verdi. Tarihçi-Yazar Roger Crowley “Ya Moğollar kazansaydı?” sorusunu sorarak sonuçlarını anlatırken Prof. Dr. Reuven Amitai Memlük Devleti’nin varlığını bu savaşa borçlu olduğu tespitinde bulundu. Taha Kılınç Memlük Sultanı Baybars’ın Şam’a hediyesi olan Zâhiriyye Kütüphanesi’ni kaleme alırken Araştırmacı-Yazar Fatma Türk Toksoy İslâm tarihçilerinin Moğol girdabını nasıl tasvir ettiğini yazdı. Araştırmacı-Yazar Ali Emre de Müslüman Şark’ın kalkanı olan Baybars’ın Memlük Devleti’nin gerçek kurucusu olduğunu söyledi.

“Yûnus Emre” özel dosyasında ise Mustafa Tatcı ile Yûnus Emre’nin bugünün insanına söylemek istediklerini konuşurken Dr. Ömer Yağmur, Yûnus’un 15. yüzyılda Latinceye çevrilen iki şiirini anlattı. Ayrıca Prof. Dr. İsmail Güleç “Yûnus’un gözüyle neden derviş olamayız?” sorusuna cevap verdi.

“Moğol İstilasına Memlük Kalkanı: Ayn Calut” dosya konusu haricinde Prof. Dr. Mustafa Kara, Tarihçi-Yazar H.Yıldırım Ağanoğlu, Prof. Dr. Adnan Demircan, Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Dr. Ahmet Uçar, Doç. Dr. Kenan Yıldız, Araştırmacı İbrahim Bozbeşparmak, Araştırmacı-Yazar Yusuf Sami Kamadan, Deniz Çıkılı, Oktay Türkoğlu, Tarihçi Mehmet Akif Bal, Abdurrahman Selim Çelikbilek, Kevser Aydın Şimşek, Yazar-Sunucu-Tiyatrocu Mehmet Önder, Metin Taha Yılmaz ve Canan Aytaş gibi araştırmacı, yazar ve akademisyenlerden oluşan birçok kişi de birbirinden kıymetli yazılar kaleme aldı.

Derin Tarih ek kitap olarak bu ay, 1946 seçimlerinin ardından CHP’nin Demokrat Parti’yi gururuna yediremeyerek hırsını çıkarmak için halka yaptığı zulümlerden sadece birine değiniyor. Seçim sonuçları yüzünden Senirkent’te halka yapılan dayak, işkence ve hatta tecavüzle tehdide varan olayların bizzat avukatlığını yapan Avukat Şefik Seren’in kaleme aldığı Senirkent Faciası bütün okurlara armağan ediliyor. Eser, sadece Cumhuriyet döneminin değil, günümüz Türkiye’sinin de anlaşılması için dikkate değer.

Tarih okuyan şaşırmaz.