Haziran 2022 - Sayı 123

Köprülüler

Köprülüler

Köprülüler, Osmanlı Devleti’ni düştüğü iktisadî ve askerî buhrandan çıkarmak için birçok ferdini feda eden ailenin adıdır. Bizim de bildiğimiz Köprülü Mehmed Paşa’dan Amcazâde Hüseyin Paşa’ya, hatta Köprülü Fazıl Ahmed Paşa’ya kadar birçok diplomat yetiştiren bu aile, padişahların tam güvenini kazanmasının yanı sıra devletin ömrüne ömür katan ıslahatlarıyla da tarihte göz ardı edilemez bir öneme sahip. Sultanların ve Osmanlı hanedanının gücüne rağmen, Köprülü ailesi nasıl bu derecede muktedir olabilmişti? Ailenin meşhur üyeleri ve bıraktıkları izler nelerdi? Köprülülerden bugüne neler kalmıştı? Sorularımızı arka arkaya sorunca, dikkat çekici cevaplara ulaştık ve ortaya kapsamlı bir dosya çıktı. Köprülüler hakkında merak ettiklerinizi Derin Tarih’in haziran sayısında bulabilirsiniz.

“Köprülüler” dosya konusunda ilk olarak Samet Tınas Köprülülerin devlet otoritesini yeniden tesis etme faaliyetlerini ayrıntısıyla anlatırken Dr. Cumhur Bekar padişahın tam onayını alan köprülülerin bu derece muktedir olmalarının arkasında yatanları yazdı. Dr. M. Fatih Çalışır Köprülülerin sûfî çevrelerle ilişkisi nasıl okunmalı? Sorusuna cevap verirken Köprülülerin hayırsever ve ıslahatçı devlet adamı Köprülü Amcazâde Hüseyin Paşa’yı Prof. Dr. Selim Hilmi Özkan kaleme aldı. Dosya konusunda son olarak, Prof. Dr. Fahameddin Başar Köprülü ailesinden gelen ve modern tarihçiliğimize katkılarıyla yeri doldurulamaz bir tarihçi olan Fuad Köprülü’yü satırlara taşıdı.

“Anadolu’da Madenciliğin Serencamı” özel dosyasında ise Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger ile petrol uğruna parçalanan Osmanlı’yı konuşurken Osmanlı arşivlerinden hareketle Osmanlı yer altı kaynakları, gümüşün tarihî serencamı ve Anadolu kömürünün tarihî serüveni yazılarını bulabileceksiniz.

“Köprülüler” dosyası ve “Anadolu’da Madenciliğin Serencamı” özel dosyası haricinde ise Prof. Dr. İsmail Kara, Prof. Dr. Mustafa Kara,Tarihçi-Yazar Dursun Gürlek, Tarihçi-Yazar H. Yıldırım Ağanoğlu, Prof. Dr. İsmail Güleç, Tarihçi-Yazar Kazım Kazımov, Prof. Dr. Mustafa Alican, Tarihçi Koray Şerbetçi, Dr. Ahmet Uçar, Tarihçi-Yazar Hüseyin Yürük, Araştırmacı-Yazar Mikail Türker Bal, Araştırmacı İbrahim Bozbeşparmak, Deniz Çıkılı, Oktay Türkoğlu, Yazar, Araştırmacı-Yazar Fatma Türk Toksoy, Sunucu-Tiyatrocu Mehmet Önder ve Canan Aytaş gibi araştırmacı, yazar ve akademisyenlerden oluşan birçok kişi de birbirinden kıymetli yazılar kaleme aldı.

Derin Tarih ek kitap olarak bu ay, Zekeriyyâzâde Çelebi tarafından kaleme alınan ve Cerbe adasının fethini anlatan Târîh-i Ferah kitabını bütün okurlarına armağan ediyor.

Tarih okuyan şaşırmaz.