Josef Stalin: Kızıl Diktatörün Günah Galerisi - Sayı 146

Josef Stalin: Kızıl Diktatörün Günah Galerisi

Josef Stalin: Kızıl Diktatörün Günah Galerisi

Sovyet diktatör Stalin’in emriyle, nice potansiyel söndürülüp yok edilmiş, üstelik bu cinnet hâli, dünyanın dört bir yanına adeta “insanlık tarihinin en ideal devri” şeklinde pazarlanabilmişti. Bugün Rusya Federasyonu’nun siyasî kodlarında etkisi hâlâ hissedilen Stalin’in imza attığı günahların bilançosunu çıkarmayı işte bu yüzden istedik. Bir dönemin fotoğrafını en doğru şekilde çekebilmek için…

“Josef Stalin: Kızıl Diktatörün Günah Galerisi” dosyamızda Fatma Türk Toksoy Stalin’in kimliksiz insan yetiştirme projesinin Aytmatov ve Efendiyev’in romanlarına yansımasını kaleme alırken Tarihçi-Yazar H. Yıldırım Ağanoğlu Yücelci Türkler’in Balkanlar’daki Sovyet işgali karşısındaki var olma mücadelesini satırlara taşıdı. Prof. Dr. İsmail Taşpınar “Stalin bir gecede nasıl dindar oldu?” sorusuna cevap verirken Prof. Dr. Kemal Özcan Stalin döneminde sürgün edilen halkları kaleme aldı. Mehmet Poyraz Rusya’da Stalin dönemine dönüşün izlerini sürerken Doc. Dr. Merve Suna Özel Özcan Stalin dönemindeki Rus milliyetçiliğini Prof. Dr. Sebahattin Şimşir Stalin’in Azerbaycan’daki kurbanlarını satırlara taşıdı.

“Josef Stalin: Kızıl Diktatörün Günah Galerisi” dosya konusu haricinde ise Prof. Dr. İsmail Kara sahafların ve kitapların dünyasına ışık tutarken Prof. Dr. Kahraman Şakul İbn Haldûn’dan Montesquieu’ya medeniyetin ayak izlerini sürdü. Prof. Dr. İsmail Güleç “Bir müderris 17. Yüzyılda neden gazâneme yazar? Sorusunu cevaplarken Prof. Dr. Mustafa Budak ile Musul meselesi üzerine konuştuk. Dr. Ahmet Uçar ile Venedikli seyyah Ludovico di Varthema’nın seyahat notlarına göz atarken Samet Tınas’tan bir Osmanlı şehrinin olmazsa olmaz özelliklerini öğrendik. Araştırmacı İbrahim Bozok Ürgüplü Hayri Efendi’nin hayatını kaleme alırken Osman Atasoy

Birinci Meclis’in ilk yasağı olan Men-i Müskirat kanununun detaylarını yazdı. Musiki Tarihi Uzmanı Tahir Günay şehit astsubayımız Fethi Yüceses ve eşi Hamiyet Yüceses’i ayıran elim hadiseyi satırlarına taşırken Dr. Mehmet Erken Cumhuriyet İstanbul’unda Üçbaş Medresesi talebelerinin yaşadığı zorluklara temas etti. Oktay Türkoğlu ile Yakacık’ı Canan Aytaş ile Söğüt’teki Ertuğrul Gazi Mescidi’ni adımladık. Enver Beşinci Osmanlı’dan Günümüze İcâzetten

Diplomaya isimli koleksiyonundan orijinal örneklerle icâzetnâmelerin izini sürerken Öğr. Gör. Mehmet Önder Batılılaşma kıskacındaki Cumhuriyet tiyatrosunun serencâmını satırlara taşıdı.

 

Derin Tarih ek olarak bu ay, Norman McGowan’ın Uşağının Hatıratından Winston Churchill kitabını bütün okurlarına armağan ediyor.

Tarih Okuyan Şaşırmaz

 

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında…